Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Tulpar’ın Kurumsal Sorumluluk politikalarını, yolsuzlukla mücadele politikalarını, çalışanların davranış kurallarını ve etik değerlerin yayılması “eskalasyon” politikalarını belirlemek ve uygulamaktır. Kurumsal sürdürülebilirlik politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri ve süreçlerini bütünsel bir yaklaşım ile ele almak ve uygulamaktır. 

KURUMSAL SORUMLULUK UYGULAMALARIMIZDA ESAS ALDIĞIMIZ TEMEL İLKELERİMİZ; 

 Çalışanların sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt ederiz. 

  • Çalışma alanlarındaki tehlikeyi en aza indirgemek için çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için uygun koşulları sağlarız. Düzenli olarak sağlık ve güvenlikleri için eğitimlere tabi tutarak onları bilinçlendiririz. 
  • Çalışanlarımızın kişisel haklarını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlamaktayız. Çalışanlarımızı mecbur bırakacak hiçbir durum altında çalışmamaktayız. 
  • Çalışanlarımıza kurum içerisinde adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmeleri benimsetilmektedir. Görevlerini yerine getirirken dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar ve yapanlar göz ardı edilemez. 
  • Çalışanlar görevlerini yerine getirirken, işletme yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranmalı ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla göstermelidirler. İşletme yönetimine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınmalıdırlar. 
  • Çalışanlarımızın özgürlüğü kısıtlanamaz, onların düşünce ve görüşlerine saygı duyarak uyumlu bir ortamda çalışmalarını sağlarız. 
  • İşyerinde işçiye veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verilirse yahut işçiyi veya aile üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve aile üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa ilk amiri vasıtasıyla İnsan Kaynakları Yöneticisine getirilmek suretiyle öncelikli olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. 
  • Çalışanlarımızın ilk amirleri ve çalışan temsilcileri tüm çalışanların istek ve şikâyetlerini dinleyerek İnsan Kaynakları Yöneticisine bildirmektedir. Gerekli konularda çözüm yöntemleri bulunarak şikâyetler sonlandırılmaktadır. 
  • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın Kurumsal Sorumluluk alanında Tulpar standartlarına uygun hareket etmelerine dikkat ederek uygulamalarına özen gösteririz. 

 Bu politika Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma A.Ş. firmasının daha iyi bir gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini taahhüt eder.                 

                                                                                                                                                   TULPAR UZAY HAVACILIK VE SAVUNMA A.Ş.