Yönetim Politikası

  1. Güvenlik ve Gizlilik: Şirket olarak, müşteri bilgileri, ürün tasarımları ve diğer stratejik verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamaya büyük önem veriyoruz. Bilgi güvenliği önlemleri almak ve hassas bilgileri korumak için sürekli çaba sarf ediyoruz.
  2. Ürün Kalitesi ve Test Süreçleri: Ürettiğimiz savunma ürünlerinin en yüksek kalite standartlarını karşılaması gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimizi sıkı test ve doğrulama süreçlerine tabi tutarak, operasyonel mükemmeliği ve güvenilirliği sağlamayı hedefliyoruz.
  3. İş Etiği ve Uyum: İş etiği ve yasalara uyumu merkezde tutuyoruz. Faaliyetlerimizde dürüstlük, şeffaflık ve yasalara uygunluk ilkesini benimseyerek, etik kurallara ve düzenlemelere sıkı bir şekilde uymayı taahhüt ediyoruz.
  4. Çevre ve Sürdürülebilirlik: Savunma ürünleri üretirken çevresel etkileri en aza indirgemeye ve sürdürülebilir uygulamalara öncelik veriyoruz. Geri dönüşüme yönelik politikaları benimseyerek çevre dostu üretim süreçleri geliştiriyoruz.
  5. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği en üst önceliğimizdir. İş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulayarak çalışma koşullarını en güvenli hale getirmek ve kazaları önlemek için sürekli çalışıyoruz.
  6. Araştırma ve İnovasyon: Savunma alanında sürekli değişen ve gelişen bir ortamda, inovasyon ve ARGE’ye büyük yatırım yapıyoruz. Yeni teknolojileri keşfetmek, ürün portföyümüzü geliştirmek ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için sürekli araştırma yapıyoruz.
  7. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve onları en iyi şekilde desteklemek amacıyla müşteri odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin müşteri beklentilerini aşmasını sağlamak için sürekli çaba gösteriyoruz.
  8. Kriz Yönetimi ve Hazırlıklı Olma: Savunma sektöründe, kriz durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek önemlidir. Kriz yönetimi planları oluşturarak ve personeli kriz durumlarına karşı eğiterek, her türlü olumsuz duruma hazırlıklı olmayı hedefliyoruz.
  9. Global İşbirlikleri: Uluslararası arenada işbirlikleri ve ortaklıklar kurarak, farklı ülkelerdeki savunma şirketleri ve kurumlarıyla etkili işbirlikleri yapmayı amaçlıyoruz. Bu sayede, uluslararası savunma projelerine daha etkin bir şekilde katkı sağlamayı hedefliyoruz.